Mẩu trình triếu Inspired cho Premiere & AE – TDH2130

FREE

 • Phiên bản phần mềm: Premiere Pro CC , After Effects CC
 • Chiều dài: 0:58 , 1:50 , 2:42
 • Độ phân giải: 1920×1080
 • Kích thước tập tin: 14 MB

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Mô tả

Mẩu trình triếu Inspired cho Premiere & AE – TDH2130

Đặc trưng

 • Premiere Pro CC 2019 trở lên
 • Yêu cầu After Effects được liên kết. Chỉ cần thiết để đặt chân trong trình giữ chỗ
 • 3 phiên bản thời lượng
 • Ngắn (xem trước) – 0:58 (8 Cảnh, 16 chỗ dành sẵn)
 • Trung bình – 1:50 (16 Cảnh, 32 chỗ dành sẵn)
 • Dài – 2:42 (24 cảnh, 48 trình giữ chỗ)
 • Không cần plugin
 • Dễ dàng tùy chỉnh (Bao gồm PDF trợ giúp)
 • Độ phân giải Full HD (1080p)
 • 30 khung hình mỗi giây
 • Bao gồm liên kết tải xuống phông chữ miễn phí
 • Ảnh đã sử dụng không được bao gồm (Giấy phép CC0)